Bài Tập Câu Tường Thuật

Câu tường thuậttrongtiếng Anhluôn luôn luôn là phầnchẳng thểthiếutrong giao tiếp hằng ngày,tuy nhiên songcũng là điểm ngữ pháp giữa trung tâm xulặng suốtdướichương trình rộng rãi vàmột sốkì thi tuyển chọn sinch. Vậy câu tường thuật là gì? Có mấy dạng câu tường thuật? Làm nạm làm sao nhằm trở thành câu Trực tiếp thành câu Gián tiếp? Các bạn hãy thuộc meeshmoo.com khai phá nhé!

Lúc ước ao thuật lại tiếng nói của tín đồ làm sao kia, bạn sẽ đề nghị thực hiện mang đến câu tường thuật. Trong tiếng Anh bọn họ phân ra câu thẳng cùng gián tiếp cùng với phương pháp gửi ngữ pháp khác nhau nlỗi sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật


Nội dung chính


I. ĐỊNH NGHĨA CÂU TƯỜNG THUẬT

Câu tường thuậtlà thuật lại tiếng nói thẳng. Đây là dạng câu thông dụng bên dưới giờ đồng hồ Anh mà một số bạn cần chú ý kỹ.

Câu trần thuật có nhì kiểu:

Tường thuật trực tiếp (direct speech): thuật lại cụ thể cùng chính xác điều bạn làm sao đó biểu đạt (trích dẫn).Khi viết, lời của fan nói đã đặt dưới vệt ngoặc kxay.

Ví dụ: He said “She is my girlfriend” thì Khi thuật lại, câu dưới ngoặc kxay chính là lời nói trực tiếp của anh ý ấy.

Tường thuật loại gián tiếp (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một bạn Theo phong cách loại gián tiếp, truyền nhau cơ mà không tồn tại thực hiện vết ngoặc knghiền, có thể ko trích dẫn y ngulặng.
*
*
*
Câu tường thuậtDo you love me? -> He asked me if I loved him.Have you ever been khổng lồ Mexico? -> She asked me if I had ever been to lớn Mexiteo.Are you living here? -> She asked me if I was living here.

Một số ngôi trường đúng theo khác:

Yêu cầu làm điều nào đấy, lịch sự – đưa quý phái câu gián tiếp

Ví dụ:

Cthua thảm the window, pleaseOr: Could you cthua trận the window please?Or: Would you mind closing the window please?Trường đúng theo này, chúng ta áp dụng cấu trúc: ask me + khổng lồ + infinitive’:She asked me to lớn cđại bại the window.

lấy ví dụ như khác:

Please help me. -> She asked me to lớn help her.Please don’t smoke. -> She asked me not lớn smoke.Could you bring my book tonight? -> She asked me khổng lồ bring her book that night.Could you pass the milk, please? -> She asked me to lớn pass the milk.Would you mind coming early tomorrow? -> She asked me to come early the next day.

Nếu là câu phủ định, bạn thêm Not:

Please don’t be late. -> She asked us not to lớn be late.

Đối với ngôi trường hợp câu trần thuật mệnh lệnh

quý khách đưa quý phái câu loại gián tiếp với tell – told

Khẳng định:S + told + O + to-infinitive sầu.

Xem thêm:

Ex: ”Please wait for me here, Mary.” Tom said -> Tom told Mary lớn wait for hlặng there.

Phủ định:S + told + O + not to-infinitive.

Ex:

”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not lớn talk in class.Go to lớn bed! -> He told the child to lớn go khổng lồ bed.Don’t worry! -> He told her not to lớn worry.Be on time! -> He told me to be on time.Don’t smoke! -> He told us not khổng lồ smoke.

IV. MỘT SỐ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT

SHALL/ WOULDdiễn đạt ý kiến đề nghị, lời mời:

Tom asked: ‘Shall I bring you somefood?’ -> Tom offered to bring me some food.Tom asked: ‘Shall we meet at thecinema?’ -> Tom suggested meeting at the cinema.

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD diễn tả sự yêu thương cầu:

Tom asked: ‘Will you help me, please?’ -> Tom asked me khổng lồ help hlặng.Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’ -> Jane asked Tom khổng lồ open the door for her.

V. BÀI TẬP

Exercise 1: Rewrite these following sentences with the same meaning

1. She said, “I am reading.”→ She said that…………………………………………………………….2. They said, “We are busy.”→ They said that ……………………………………………………………….3. He said, “I know a better restaurant.”→ He said that…………………………………………………………………4. She said, “I woke up early.”→ She said that……………………………………………………………….5. He said, “I will ring her.”→ He said that………………………………………………………………….6. They said, “We have just arrived.”→ They said that………………………………………………………………7. He said, “I will clean the car.”→ He said that……………………………………………………………….8. She said, “I did not say that.”→ She said that…………………………………………………………….9. She said, “I don’t know where my shoes are.”→ She said that……………………………………………………………….10. He said: “I won’t tell anyone.”→ He said that………………………………………………………………


Đã học tập hết Câu Tường thuật – Mong ao ước ôn luyện thi giờ đồng hồ Anh đỉnh cao

Vậy Học giờ đồng hồ Anh IELTS ở chỗ nào tốt uy tín tại TP HCM để sở hữu chứng từ IELTS 6.5+

Hôm nay: meeshmoo.com tặng kèm Voucher Kchất hóa học IELTS cho mình học tập đăng kí tư vấn miễn chi phí TẠI ĐÂY

Exercise 2: Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “Where is my umbrella?” she asked.→ She asked………………………………………………………………….2. “How are you?” Martin asked us.→ Martin asked us…………………………………………………………3. He asked, “Do I have sầu to lớn vì chưng it?”→ He asked………………………………………………………………4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.→ The mother asked her daughter…………………………………………

5. “Which dress vày you like best?” she asked her boyfriover.→ She asked her boyfriend……………………………………………………6. “What are they doing?” she asked.→ She wanted to know……………………………………………………….7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked me.→ He wanted to know……………………………………………………….8. The teacher asked, “Who speaks English?”→ The teacher wanted khổng lồ know………………………………………………9. “How vì you know that?” she asked me.→ She asked me………………………………………………………………10. “Has Caron talked lớn Kevin?” my friover asked me.→ My frikết thúc asked me………………………………………………………

Exercise 3: Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “Stop talking, Joe,” the teacher said.→ The teacher told Joe………………………………………………………………………………………….2. “Be patient,” she said to lớn hyên ổn.→ She told him………………………………………………………………….3. “Go khổng lồ your room,” her father said to her.→ Her father told her………………………………………………………….4. “Hurry up,” she said to us.→ She told us……………………………………………………………….5. “Give sầu me the key,” he told her.→ He asked her……………………………………………………………….

6. “Play it again, Sam,” she said.→ She asked Sam…………………………………………………………….7. “Sit down, Caron” he said.→ He asked Caron…………………………………………………………….8. “Fill in the form, Sir,” the receptionist said.→ The receptionist asked the guest…………………………………………9. “Take off your shoes,” she told us.→ She told us……………………………………………………………….10. “Mind your own business,” she told hyên.→ She told him……………………………………………………………….

Exercise 4: Rewrite these following sentences with the same meaning

1. The doctor said to me, “You should lose weight.”The doctor advised me……………………………………………………….2. Mary said, “Let’s go to lớn a movie.”Mary suggested…………………………………………………………….3. “I didn’t break the windows”, Bill said.Bill denied……………………………………………………………………….4. “You told a lie, Tom”, she said.She accused Tom…………………………………………………………….

5. “I can’t go khổng lồ your birthday buổi tiệc nhỏ next Saturday evening, Jack”, said Mary.Mary apologized for…………………………………………………………….6. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to lớn me.Jane refused…………………………………………………………………….7. Joe said, “Please come lớn my các buổi party.”Joe invited…………………………………………………………………….8. Mr. Gray said, “Don’t play in the street.”Mr. Gray warned the children not……………………………………………9. “Would you like to come on a picnic with us?They invited………………………………………………………………….

10. “Please don’t tell anybody what happened.”He asked………………………………………………………………….11. “If you don’t give sầu me a pay rise. I’ll resign.”She threatened………………………………………………………………….12. “I’ll finish the work by the end of this week.”John promised………………………………………………………………….13. “You ought khổng lồ take a break, Andrew.”She advised………………………………………………………………….14. “Don’t forget to go to lớn the supermarket after work.”They reminded……………………………………………………………….15. “Why don’t we sing a few songs?”He suggested…………………………………………………………………