Cách xoay màn hình youtube

Tất cả hầu như gì bạn phải là động tác cử chỉ vuốt để chuyển sang chính sách toàn màn hình (swipe khổng lồ full screen) của YouTube.


Bạn đang xem: Cách xoay màn hình youtube
Xem thêm:

Thời sự Đối ngoại kinh tế tài chính quy định Đời sinh sống technology khoa học phương tiện thể thao sức mạnh vui chơi MULTIMEDIA

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - meeshmoo.com

Trung tâm báo chí truyền thông và đúng theo tác truyền thông quốc tế (CPI) - Cục thông tin đối nước ngoài - Bộ thông tin và truyền thông

Center for Press & International Communication Cooperation - Ministry of Information và Communication, Viet Nam

*

*
Thời sự
*
Đối ngoại
*
Kinh tế
*
Pháp mức sử dụng
*
Đời sinh sống
*
Công nghệ
*
Khoa học tập
*
Phương tiện
*
Thể thao
*
Sức khỏe
*
Giải trí
*
MULTIMEDIA

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - meeshmoo.com

Trung tâm báo chí và thích hợp tác media quốc tế (CPI) - Cục tin tức đối ngoại - Bộ tin tức và truyền thông

Center for Press and International Communication Cooperation - Ministry of Information and Communication, Viet Nam