CHỦ TỊCH QUẬN THỦ ĐỨC

TPO - cỗ máy Đảng bộ, chủ yếu quyền, trận mạc Tổ quốc tp Thủ Đức đã chấp thuận đi vào chuyển động sau khi triển khai thủ tục khiếu nại toàn những chức danh lãnh đạo cốt yếu của tp và được Thành ủy - HĐND - ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ TPHCM ra mắt từ chiều 22/1.

Các lãnh đạo cơ bản của TP Thủ Đức bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh vào năm 1976.Quê quán: tỉnh Bình Định

Trình độ: Thạc sỹ cai quản giáo dục; cn Luật; cn hành chính; cao cấp lý luận thiết yếu trị.

Bạn đang xem: Chủ tịch quận thủ đức

Chức vụ Đảng: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy TPHCM.


*
Ông Nguyễn Văn Hiếu - túng thư Thành ủy TP Thủ Đức

Quá trình công tác:

Trước năm 2005: Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác làm việc tại Quận Phú Nhuận (TPHCM), giữ các chức vụ: Phó túng thư, bí thư Đoàn TNCS phường 9; Phó chủ tịch, chủ tịch UBND phường 9; túng thiếu thư Quận đoàn Phú Nhuận.

Từ 2005 – 2012: Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác làm việc tại Thành Đoàn TPHCM, giữ các chức vụ: Trưởng Ban an ninh Quốc chống và địa phận dân cư; Phó túng thiếu thư thường trực Thành Đoàn. Từ tháng 2/2009: Ủy viên thường vụ tw Đoàn, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND TPHCM, túng bấn thư Thành Đoàn TPHCM.

Từ tháng 9/2012 cho tháng 6/2016: Ông Hiếu là Thành ủy viên, túng thiếu thư Quận ủy quận 2. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thiết bị XII, ông Nguyễn Văn Hiếu được thai làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020.

Từ mon 7/2016 đến tháng 4/2020: Ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban khám nghiệm Thành uy TPHCM.

Từ tháng 5/2020 cho nay: Ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, túng thiếu thư Quận ủy quận 5.

Ông Nguyễn Phước Hưng – Phó túng bấn thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Phước Hưng sinh vào năm 1968.Quê quán: huyện Củ Chi, TPHCM

Trình độ: Thạc sỹ xuất bản Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, Kỹ sự Xây dựng gia dụng công nghiệp, Cao cầp lý luận thiết yếu trị.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ TPHCM khóa XI.


*
Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó túng bấn thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Thủ Đức phạt biểu sau thời điểm được thai là quản trị HĐND TP Thủ Đức tại kỳ họp trước tiên

Quá trình công tác:

Trước lúc được thai giữ chức vụ quản trị HĐND quận 2, ông Nguyễn Phước Hưng đảm nhận tương đối nhiều vị trí.

Từ năm 1989 mang đến 1997: Cán cỗ Công ty cách tân và phát triển và dịch vụ thương mại nhà quận 1

Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2006: Cán bộ, kế tiếp được đề bạt giữ chức Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng làm chủ Đô thị quân 2.

Từ năm 2006 đến năm 2007: Ông Nguyễn Phước Hưng duy trì chức bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Tây.

Từ năm 2007 đến 2009: Giám đốc công ty cai quản và cải tiến và phát triển nhà quận 2.

Từ tháng 10/2009 cho tháng 12/2016: Ông Hưng giữ lại chừc vụ Phó quản trị UBND quận 2.

Từ mon 12/2016 đến tháng 8/2020: chủ tịch UBND quận 2.

Tử tháng 8/2020: Bí thư Quận ủy quận 2.

Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng cỗ TPHCM khóa XI, ông Nguyễn Phước Hưng được thai làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Thái Mỹ Diện – Phó quản trị HĐND TP Thủ Đức

Bà Thái Mỹ Diện sinh vào năm 1978.Quê quán: huyện Củ bỏ ra (TPHCM)

Trình độ: cn Triết học, cn hành chính, cử nhân thiết yếu trị học, thạc sỹ chế tạo Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, cao cấp lý luận thiết yếu trị.


*
Bà Thái Mỹ Diện (ngoài cùng bên phải) nhận ra quyết định phê chuẩn chỉnh của HĐND TPHCM giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Quá trình công tác:

Từ 2004 cho 2006: bà Thái Mỹ Diện là chuyên viên Văn phòng Quận ủy quận Thủ Đức.

Xem thêm:

Từ 2006 cho 2012: Bà Diện công tác tại phường Tam Phú (quận Thủ Đức), theo lần lượt giữ những vị trí: Cán bộ Văn phòng – Thống kê ubnd phường; Phó bí thư trực thuộc Đảng ủy phường, túng bấn thư Đảng ủy phường Tam Phú.

Từ 2012 mang đến tháng 6/2016: Bà Diện công tác làm việc tại Quận ủy quận Thủ Đức, theo thứ tự giữ các chức vụ: phó phòng ban Tuyên giáo Quận ủy; phó ban Tổ chức Quận ủy.

Từ mon 7/2016: Bà Diện được HĐND quận Thủ Đức thai làm Phó quản trị HĐND quận Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng – Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng sinh vào năm 1980.Quê quán: Quảng Ngãi


*
Ông Hoàng Tùng - Phó túng thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Thủ Đức
*
Ông Nguyễn Văn Hiếu, ông vua Tùng với ông Nguyễn Phước Hưng (lần lượt sản phẩm công nghệ 3, máy 7 cùng thứ 8 tự trái qua) và lãnh đạo TPHCM trên lễ công bố chiều 22/1

Ông Nguyễn Kỳ Phùng – Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Kỳ Phùng sinh vào năm 1966.Quê quán: Khánh Hòa

Ông Phùng tất cả học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ ngành thành phố hải dương học – Môi trường; thời thượng lý luận thiết yếu trị.

Quá trình công tác:

Từ năm 2001 mang đến 2009: Ông Nguyễn Kỳ Phùng là Phó trưởng Khoa môi trường Trường Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái TPHCM.

Từ năm 2009 – 2012: ông Phùng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khí tượng thủy văn và môi trường thiên nhiên phía Nam.

Từ năm 2013 – 2014: Ông Phùng là Trưởng phòng quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học technology TPHCM.

Từ mon 9/2014: ông Nguyễn Kỳ Phùng giữ chức phó tổng giám đốc Sở khoa học và công nghệ TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Hữu Anh Tú sinh năm 1976.Quê quán: TPHCM

Trình độ: Thạc sỹ cai quản đô thị và công trình, kiến trúc sư, cử nhân tạo ra Đảng và thiết yếu quyền, thời thượng lý luận thiết yếu trị.

Quá trình công tác:

Từ 2001 – 2009: Ông Nguyễn Hữu Anh Tú công tác tại ubnd quận Thủ Đức, trải qua các vị trí, như cán bộ Phòng làm chủ Đô thị; chống Tài nguyên và Môi trường; cán bộ Văn phòng HĐND – ủy ban nhân dân quận Thủ Đức; Phó trưởng Phòng quản lý đô thị quận.

Từ 2009 mang lại 2013: Ông Tứ duy trì chức chủ tịch UBND phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Từ mon 3/2013: Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ là Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng – Phó quản trị UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng sinh vào năm 1978.Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Thạc sỹ quản trị ghê doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – Kiểm toán, cử nhân Anh văn, cử nhân chính trị

Quá trình công tác:

Từ 2001 – 2019: Ông Phụng công tác làm việc tại Ban làm chủ các khu công nghiệp – khu vực công nghiệp thành phố hcm (HEPZA), theo lần lượt giữ các vị trí: siêng viên, Phó trưởng Phòng quản lý đầu tư, Phó trưởng ban Quản lý, lãnh đạo trưởng Ban chỉ đạo Quân sự HEPZA.

Từ mon 4/2019: Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng duy trì chức Phó chủ tịch UBND quận 2.


*
chủ tịch UBND thành phố hồ chí minh Nguyễn Thành Phong trao quyết định phê chuẩn cho ông vua Tùng. Mặt hàng phía sau (trái qua) là những phó quản trị UBND TP Thủ Đức: Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Bạch Hoàng Phụng với Nguyễn Hữu Anh Tứ

Trao đổi với Tiền Phong sáng 23/1, Phó quản trị UBND thành phố hcm Võ Văn Hoan, đến thời gian này, TPHCM đang đưa những cơ quan liêu Đảng, bao gồm quyền, MTTQ và các đoàn thể bước vào hoạt động. TPHCM buộc phải chạy đua cùng với thời gian, đo lường và tính toán nhằm bảo vệ thời gian theo mức sử dụng của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND để kịp cho công tác bầu cử đại biểu qh và HĐND các cấp.


*
bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức đang giao hàng nhu cầu xử lý hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính cho những người dân

Ông Võ Văn Hoan khẳng định, công tác quản lý nhà nước là xuyên suốt, không loại gián đoạn. Dù có đổi khác về mặt tổ chức triển khai hành thiết yếu nhưng các hoạt động phục vụ bạn dân, doanh nghiệp lớn phải bảo trì thường xuyên. “Quá trình đưa tiếp bao gồm thể gặp mặt khó khăn nhưng kết thúc khoát ko để tín đồ dân hụt hẫng. Cỗ máy hành thiết yếu ở phường, làm việc quận phần đa phải mừng đón hồ sơ của người dân để liên tiếp giải quyết. Toàn bộ những nhu yếu của dân phải mừng đón và xử lý”, Phó quản trị UBND TP Võ Văn Hoan dấn mạnh.

Theo ông Hoan, ubnd TP Thủ Đức sẽ có quy chế quản lý trong thời hạn trước đôi mắt (1-2 tuần), sau đó sẽ liên tiếp hoàn thiện quy chế theo đúng phương tiện của lao lý về phân cấp, ủy quyền. Về cán bộ, tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm đều đã giám sát và đo lường và phân khí cụ thể, nên công tác giải quyết việc của người dân không bị hình ảnh hưởng.


*

cơ quan ban ngành đô thị, TP Thủ Đức là "dấu ấn nhiệm kỳ" của Đoàn ĐBQH tp hcm