Đại Cử Tri Của Mỹ

Cử Tri Đoàn
Để tuân thủ theo các biện pháp chống dự phòng bình an COVID-19, chỉ hồ hết nhân viên cấp dưới được ủy quyền và những người dân tham mê gia bắt đầu được phép tham dự sự kiện. Chương thơm trình sẽ được vạc sóng thẳng mang lại công bọn chúng bên trên TVW.

Bạn đang xem: Đại cử tri của mỹ


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn trường đoản cú Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là một quy trình, không phải là vị trí giỏi đoàn thể

Mỗi ứng cử viên trỡ cử Tổng Thống vào tè bang của khách hàng đã chọn ra một đội nhóm fan được Điện thoại tư vấn là những đại biểu cử tri (tốt nói một cách khác là list ứng viên nhằm thai cử). Các đảng thiết yếu trị đang lựa chọn ra đại biểu cử tri trải qua hệ thống bỏ phiếu kín với tham dự đại hội, thường xuyên diễn ra vào ngày xuân của năm bầu cử tổng thống.

meeshmoo.comshington bao gồm 12 lá phiếu thai của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân chia cho từng tiểu bang đến từ đoàn đại biểu Quốc Hội của tè bang:một đại biểu đại diện thay mặt cho mỗi dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ vào Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang meeshmoo.comshington có 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ cùng nhì dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám tiểu bang, bao gồm meeshmoo.comshington, thực hiện nguyên lý “được ăn cả, bổ về không”; ứng viên tổng thống nào nhận được không ít phiếu thai duy nhất trong đái bang của chúng tôi sẽ sở hữu quyền nhận được tất cả lá phiếu bầu của meeshmoo.comshington.

Luật được trải qua năm 2019 nguyên tắc từng đại biểu cử tri bỏ thăm đến đảng với ứng viên tổng thống mà họ làm đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri đề nghị ký kết tên vào cam đoan phục vụ và điền vào lá phiếu bầu tổng thống cùng phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng đang chỉ định và hướng dẫn chúng ta. khi đại biểu cử tri điền vào lá phiếu phạm luật cam kết nói trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ tiến hành sửa chữa thay thế bởi đại biểu cử tri không giống.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng số thời gian trăm ba mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu thai Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng viên yêu cầu giành được 270 trong tổng cộng 538 lá phiếu bầu để đổi thay Tổng Thống. Nếu không ứng cử viên tổng thống như thế nào nhận được phần nhiều lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ vẫn lựa chọn Tổng Thống cùng Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm:

Những member kiến tạo form Hiến Pháp Ra đời Đại Cử Tri Đoàn như một sự Bàn bạc giữa các việc thai chọn Tổng Thống vì Quốc Hội cùng bài toán thai lựa chọn Tổng Thống bởi vì phiếu rộng rãi. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… ko Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, giỏi Người làm sao phụ trách Chức Vụ Có Lợi Tức nghỉ ngơi Hoa Kỳ, được chỉ định có tác dụng Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 tháng 11 năm 2020

khi những cử tri của tè bang bỏ thăm bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, tức thị chúng ta vẫn chọn ra danh sách những đại biểu cử tri sẽ thay mặt đại diện đến tiểu bang vào Đại Cử Tri Đoàn. Những tín đồ được đề cử Tổng Thống với Phó Tổng Thống nhấn được không ít phiếu bầu độc nhất vô nhị trong cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 20đôi mươi sinh sống meeshmoo.comshington đã nhận được toàn bộ 12 lá phiếu bầu của meeshmoo.comshington cùng phiếu thai tổng thống đã gửi12 đại biểu cử triđến Olympia vào ngày 14 mon 12 nhằm bỏ phiếu cho những người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 tháng 1hai năm 2020

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang ghi nhận kết quả bầu cử không muộn rộng ngày 3 tháng 1hai năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 mon 12 năm 2020

Mỗi đái bang đã tập trung buổi họp các đại biểu cử tri vào cùng trong ngày và gửi phiếu thai mang lại Chủ Tịch Thượng Viện cùng Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 tháng một năm 2021

Quốc hội tổ chức họp vào một phiên họp tầm thường nhằm kiểm phiếu bầu cử cùng ra mắt tác dụng bỏ thăm của Đại Cử Tri Đoàn.

Để biết thêm lên tiếng.

Văn uống Phòng Đăng Ký Liên Bang cùng Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ cùng Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia làm chủ Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm lên tiếng về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/