Giới từ chỉ vị trí

Giới từ bỏ chỉ địa chỉ là một phần nhỏ của giờ Anh nhưng lại được sử dụng rộng rãi và bao gồm vai trò kết nối nghĩa câu. Vậy, làm cầm nào để hiểu hết nghĩa, nhớ hết các loại giới từ bỏ này?

1. Giới từ chỉ địa chỉ trong giờ Anh đa nghĩa

Giới từ bỏ chỉ địa chỉ là đều từ thường kèm theo với phần nhiều danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm, địa điểm để mô tả hoặc xác xác định trí của chủ ngữ vào các yếu tố hoàn cảnh cụ thể.

Bạn đang xem: Giới từ chỉ vị trí

Các giới tự chỉ địa chỉ trong tiếng Anh gồm sự nhiều nghĩa, nên được xem xét như:

a. At: làm việc , tại

– dùng để làm chỉ một vị trí cụ thể, thường đứng trước những tên vị trí nhỏ, tòa nhà nơi xẩy ra hoạt động: at the cinema, at home.

– Chỉ chỗ làm việc, học tập tập: at work , at school, at college…

b. In: mặt trong, sống trong

– Là giới từ chỉ vị trí dùng làm nói về một không gian 3 chiều: in the room, in the park, in the building …

– Dùng nói tới phương tiện chuyên chở như xe pháo ô tô: in a taxi, in a car

– Nói thương hiệu làng, thị trấn, thành phố, đất nước: In France, in Paris,…

– cần sử dụng chỉ phương hướng trước các từ chỉ nơi chốn: in the North, in the South, in the back, in the middle…

c. On : Trên, ngơi nghỉ trên

– dùng với nơi chốn hoặc số tầng nếu nói tới nhà, lầu : on the farm, on the third floor.

– Là giới trường đoản cú chỉ vị trí nói tới vị trí trên bề mặt on the wall. 

– dùng với phương tiện đi lại cá nhân, chỗ đông người : an a plan, on a bus, on a bicycle…

– hay đứng trước cụm từ chỉ vị trí : on the right, on the left.

2. Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

Bên cạnh các giới từ nhiều nghĩa, giờ Anh còn tồn tại các giới tự chỉ vị trí dễ dàng khác dưới đây:

* Behind: đằng sau, dùng chỉ vị trí của vật nhưng cũng đều có nghĩa ẩn ý dưới sự việc gì đó.

Ví dụ: He told something bad about me behind my back. (Anh ta nói xấu sau sườn lưng tôi).

* Across from/ opposite: đối lập với đồ vật thể làm sao đó.

Ví dụ: I live across from a bookstore. (Anh sống đối lập với công ty sách đó).

* Next to/ beside: kế bên, khi sử dụng giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh này, nên chú ý rằng khoảng tầm cách hoàn toàn có thể khá xa tuy thế ở giữa không tồn tại vật cản, cũng đều có hàm ý hình tượng.

Ví dụ: Don’t worry, I always stand beside you. (Đừng lo, anh luôn bên cạnh ủng hộ em).

*
Cần xem xét với các giới trường đoản cú in – on – at

* In front of: phía trước, không tồn tại giới hạn khoảng cách và có thể có đồ dùng cản giữa hai vật đang được nói đến.

Ví dụ: You should stand in front of a mirror & look at yourself first — cô nên đứng trước gương và nhìn lại mình trước đi.

* Near/ close to: ngay sát đó, giới trường đoản cú chỉ địa chỉ này chỉ cần sử dụng cho một khoảng cách nhất định nào đó, không tồn tại nghĩa hình tượng, tất cả chút tương đối khác cùng với next to, xuất xắc beside.

Ví dụ: The check-in desk is near the front door. (Bàn tin tức gần cửa ngõ chính).

3. Bài tập về giới tự chỉ vị trí

Với những thông tin được hỗ trợ kể trên, chúng ta cũng có thể kiểm tra xem kỹ năng ghi nhớ của bản thân mình với loạt bài tập về giới trường đoản cú chỉ vị trí dưới đây nhé! thuộc English Town khởi đụng 365 ngày học tập tiếng Anh, hằng ngày một điểm ngữ pháp ngay lúc này nào.

Bài 1. Điền vào địa điểm trống

1. The price of electricity is going up _____ June.

2. They came lớn visit us _____ my sister birthday.

3. Did you have a good time _____ Easter?

4. The children are really excited _____ their summer holiday.

5. We were very disappointed _____ the organization of the anniversary.

6. Will missed a lot of lessons. He was ill _____ February to lớn March.

7. Ellen had said goodbye to everybody in the class _____ she left for the hometown.

8. My cat is very fond _____ fish.

Xem thêm:

9. I waited _____ 9 o’clock & then went home.

10. I can’t exactly remember when the accident happened. I think it was _____8.00pm and 8.30pm.

11. Are you acquainted _____ the lady?

12. _____ the child left, the house was very quiet.

13. Those photographs were taken _____ a friend of mine.

14. The river Rhine flows _____ the North sea.

15. I shall meet you _____ the corner _____ the restaurant.

16. I always come _____ school _____ foot.

17. She had learned the whole poem _____ heart.

18. He has waited _____ her for a long time.

19. He’s not very keen _____ watching baseball, but his wife is.

20. Are you worried _____ the final examination?

Bài 2. Chọn lời giải đúng nhất

1. _____ time _____ time we will examine her on the work she has done.

A. From / to lớn B. At / khổng lồ

C. In / khổng lồ D. With / to

2. This village is inhabited _____ tens of thieves.

A. With B. Lớn

C. By D. For

3. God has bestowed _____ me many graces.

A. On B. For

C. Lớn D. With

4. Make a comment _____ this sentence!

A. To lớn B. In C. On D. About

5. She’s a very wealthy woman; a few hundred pounds is nothing _____ her.

A. For B. With C. Khổng lồ D. About

6. He does not show much affection _____ her.

A. With B. In C. For D. To

7. The clerk _____ that counter said those pulls were _____ sale.

A. In/ for B. At/ on C. At/ in D. On/ on

8. Someone broke into the store và made _____ with several TVs & videos.

A. Of B. Up C. Out D. Off

9. Old people like to descant _____ past memories.

A. In B. With C. On D. For

10. You should comply _____ the school rules.

A. Khổng lồ B. About C. With D. In

*
Không gian học ưng ý tại English TownCó thể nói, ngữ pháp tiếng Việt phong phú thì giờ đồng hồ Anh cũng không thua kém kém và việc hình thành một môi trường thiên nhiên tiếng Anh thực tiễn thì trên Việt Nam hiện nay khá khó khăn khăn. Tuy nhiên, English Town – trung chổ chính giữa tiếng Anh vận dụng các khóa học chuyên nghiệp hóa từ cơ phiên bản đến nâng cao sẽ khiến cho bạn hiện thực hóa được điều này. Không phần nhiều thế, những khóa học đặc biệt quan trọng như nấu ăn, khả năng mềm vận dụng trọn vẹn tiếng Anh và các chuyển động ngoại khóa thường niên, theo quý chính là cơ hội liên quan động lực cùng hăng say trong tiếng Anh.

Môi ngôi trường 100% giờ đồng hồ Anh thuộc đội ngũ giáo viên siêng nghiệp, đội trợ giảng và support nhiệt tình cũng là 1 trong những điểm đáng chăm chú của trung tâm. Đặc biệt, English Town tất cả cả khung giờ học vào giờ nghỉ trưa, ứng dụng học tiếng Anh những lúc phần đông nơi nhằm mục tiêu tạo điều kiện dễ dàng nhất cho người học tiếp cận với sống với giờ đồng hồ Anh nhiều nhất có thể.