Học Phiên Âm Tiếng Anh

Bảng phiên âm tiếng anh quốc tế - International Phonetic Alphabet viết tắt phổ biến IPA, là bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế phụ thuộc chủ yếu hèn từ các ký tự Latin.

Bạn đang xem: Học phiên âm tiếng anh

Để dễ dàng hiểu, bạn cũng có thể liên tưởng bảng phiên âm giờ Anh giống hệt như danh sách những âm và vần trong giờ đồng hồ Việt để ghép thành biện pháp đọc của từ bỏ nhé.

Xem thêm:

Lưu ý #2: Phân loại

Bảng phiên âm tiếng nước anh tế IPA có 44 âm trong đó có trăng tròn nguyên âm (vowel sounds) cùng 24 phụ âm (consonant sounds).

*
Bảng phiên âm giờ đồng hồ Anh IPA - Sách Đánh vần giờ đồng hồ Anh dân gian học vụ

Giải nghĩa trong bảng:

Vowels: Nguyên âmConsonants: Phụ âmMonophthongs: Nguyên âm đơnDiphthongs: Nguyên âm đôi ( gồm 2 âm đối kháng ghép lại cùng với nhau)Lưu ý #3: bí quyết đọc

Nguyên âm:

Cách gọi của từng nguyên âm được mô tả một cách dễ hiểu, bao gồm độ đúng đắn cao vào bảng sau - máy tự sắp xếp từ Nguyên âm đối kháng đến Nguyên âm đôi:

ÂmCách đọcVí dụ ( kèm theo trong bảng)
/i:/đọc như âm i (kéo dài) trong giờ đồng hồ Việtsheep - /ʃiːp/
/i/đọc như âm i vào tiếng Việtship - /ʃip/
/ʊ /

đọc như u ám trong tiếng Việt

book - /bʊk/
/uː/

đọc như âm u (kéo dài) vào tiếng Việt

food - /fuːd/

/e /

đọc như âm e trong giờ đồng hồ Việt

bed - /bed/
/ə /

đọc như âm ơ vào tiếng Việt

teacher - /"ti:.tʃə/

/ɜː/

đọc như âm ơ (kéo dài) vào tiếng Việt, khá chu môi, lưỡi cong vào bên trongbird - /bɜːd/
/ɔː/đọc như âm o ( kéo dài) trong tiếng Việtdoor - /dɔː/
/æ /mở mồm ra như sẵn sàng đọc âm a nhưng tiếp nối phát âm thành âm e trong giờ đồng hồ Việtbad - /bæd/
/ʌ/

đọc như âm ă trong tiếng Việt

up - /ʌp/
/ɑː/đọc như âm a (kéo dài) vào tiếng Việtfar - /fa:/
/ɒ /

mở miệng ra như chuẩn bị đọc âm a nhưng tiếp đến phát âm thành âm o trong tiếng Việt

on - /ɒn/
/ɪə/

đọc ghép 2 âm i cùng ơ tiếp liền, tựa như âm ia trong tiếng Việt

here - /hɪə/
/eɪ/đọc ghép 2 âm e cùng i tiếp liền, giống như âm ây trong giờ đồng hồ Việtstay - /stei/

/ʊə/

đọc ghép 2 u ám và ơ tiếp liền, tương tự như âm ua vào tiếng Việttourist - /"tʊə.rist/
/ɔɪ/đọc ghép 2 âm o và i tiếp liền, tương tự âm oi vào tiếng Việtboy - /bɔɪ/
/əʊ/ tốt /ou/đọc ghép 2 âm ơ và u tiếp liền, tương tự như âm âu vào tiếng Việtshow - /ʃəʊ/
/eə/

đọc ghép 2 âm e và ơ tiếp liền

hair - /heə/
/aɪ/

đọc ghép 2 âm a cùng i tiếp liền, hiểu như âm ai trong tiếng Việt

my - /mai/
/aʊ/

đọc ghép 2 âm a cùng u tiếp liền, tương tự như như âm ao trong tiếng Việt

cow - /kaʊ/

Phụ âm:

Cách đọc của từng nguyên âm được tế bào tả một cách dễ hiểu, bao gồm độ đúng mực cao trong bảng sau, thu xếp theo trang bị tự xuất hiện thêm trên bảng IPA ( trường đoản cú trái quý phái phải, theo mặt hàng ngang):

ÂmCách đọcVí dụ ( đi kèm theo trong bảng)
/p/đọc như chữ phường trong giờ Việtpea - /pi:/
/b/đọc như chữ b trong tiếng Việtboat - /bəʊt/
/t/

đọc như chữ th trong tiếng Việt

tea - /ti:/
/d/đọc như chữ d trong giờ Việtdog - /dɒg/
/ʧ /

đọc như chữ ch trongtiếng Việt

cheese - /ʧi:z/
/dʒ /

chu môi, vừa gọi âm d trong giờ đồng hồ Việt vừa lag cằm dưới

June - /dʒu:n/
/k /

đọc như âm c trongtiếng Việt

car - /ka:/
/g /

đọc như âm g trongtiếng Việt

go - /gəʊ/
/f /

đọc như âm ph trongtiếng Việt

fly - /flai/
/v /

đọc như âm v của tiếng Việt

video - /"vi.di.əʊ/
/θ /

lè lưỡi, cắn nhẹ 2 hàm răng vào lưỡi rồi đọc âm th trong giờ Việt mặt khác thụt lưỡi vào, thổi hơi ra

think - /θiŋk/
/ð /

lè lưỡi, cắn nhẹ 2 hàm răng vào lưỡi rồi đọc âm d trong giờ Việt đồng thời thụt lưỡi vào

that - /ðæt/
/s /

đọc như âm x trong tiếng Việt

see - /si:/

/z /

hé miệng cười cợt mỉm, gọi âm di trong giờ Việt ( nghe như tiếng côn trùng kêu)

zoo - /zu:/
/ʃ /

chu miệng, nói suỵt (yêu cầu im lặng)

shall - /ʃɔːl/
/ʒ /

chu miệng, phát âm âm d trong tiếng Việt

television - /,te.lə."vi.ʒən/

/m /

đọc như âm m trong tiếng Việt

mean - /mi:n/
/n /

đọc như âm n trong giờ Việt

now - /naʊ/
/ŋ /đọc như âm ng trong giờ Việtsing - /siŋ/
/h /đọc như âm h trong giờ Việthat - /hæt/
/l /

đọc như âm l trong giờ Việt

love - /lʌv/
/r /

đọc như âm r trong giờ Việt

red - /red/
/w /đọc như âm guờ trong tiếng Việtwet - /wet/

/j /

đọc như âm d trong tiếng Việtyes - /jes/

Vậy là vào số đầu tiên của G"MES, chỉ sau 15 phút, bạn đã vậy được đầy đủ lưu ý cần thiết nhất về bảng phiên âm IPA dưới góc nhìn gần gũi, xúc tiến đến tiếng Việt.

Đi tiếp G"MES #2: Đọc phần đông phiên âm giờ đồng hồ Anh vào từ điển dễ dàng và đơn giản chỉ cùng với 4 bước