Lý thuyết hóa hữu cơ

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây trở ngại nhất cho các em trong bài toán hiểu cùng ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì như vậy Kiến Guru đã biên soạn bài bác Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ nhớ độc nhất vô nhị về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa hữu cơ

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ những hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, các hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay chạm chán oxi cùng nitơ, sau đó đến các halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ link hoá học công ty yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm và không hoàn toàn, không tuân theo một hướng nhất định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, so với những chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nguyên tố và công thức phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho biết thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất hữu cơ đó cho chứa bố nguyên tố C, H với O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để khẳng định được phương pháp phân tử cần phải biết thành phần các nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính và định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ dựa vào tỉ khối so với không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không phai hơi: khẳng định bằng phương thức nghiệm lạnh tốt nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

- bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị với theo một sản phẩm tự nhất định. Sản phẩm tự links đó được call là cấu tạo hoá học.

Sự thay đổi thứ tự tự liên kết đó sẽ tạo nên ra hóa học mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon bao gồm hoá trị 4. đầy đủ nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và phối hợp trực tiếp cùng với nhau sản xuất thành đầy đủ mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất nhờ vào vào nhân tố phân tử (bản chất và con số các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ từ bỏ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc thù hoá học giống như nhau nhưng hơn hèn nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất có cùng bí quyết phân tử dẫu vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng phương pháp là C2H6O, tất cả 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học tập trong hợp chất hữu cơ

- các chất hữu cơ có thể có các liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

- links hiđro là loại link yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử gồm độ âm điện cao. Loại liên kết này tác động lớn cho độ tung trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh sáng nóng chảy của khá nhiều chất.

5. Làm phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là các hợp chất hữu cơ có hai thành phần là cacbon cùng hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- phương pháp tính nhanh: 3

- điện thoại tư vấn tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, hầu hết không tung trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- tính chất hoá học:

+ bội nghịch ứng đặc trưng của ankan là bội nghịch ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên cố gắng vào H sinh hoạt C bậc cao.

+ phản nghịch ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác đam mê hợp, ankan tất cả phân tử khối nhỏ tuổi bị tách thành những anken tương ứng.

Xem thêm:

+ phản nghịch ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken gồm đồng phân cấu trúc (mạch C và vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt liên kết đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối đôi, bình chọn hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh bằng số C mạch bao gồm thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm vắt của nguyên tử C với nối đôi không giống nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm núm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi đang là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa điểm nối song – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử có một links đôi, trong số đó có một links π với một liên kết σ.

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học tập của anken:

+ làm phản ứng sệt là phản nghịch ứng cộng (vì có links π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 xuất hiện ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp chất halogen sinh ra dẫn xuất halogen; cộng với nước ra đời ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vào C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vào C bậc cao.

+ phản nghịch ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử gồm 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi tiếp tục nhau, ankađien tất cả 2 nối đôi cách một nối đơn (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien gồm 2 nối đôi cách nhau nhiều nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là rất nhiều hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin có đồng phân mạch C cùng đồng phân địa chỉ nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt liên kết ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối ba, bình chọn hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối ba, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía gần nối ba nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa điểm nối cha – in.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- đặc điểm hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng vừa lòng và các ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là mọi hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về vị trí nhóm ankyl trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng chính là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ nếu số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ nếu như 2 đội thế ở chỗ 1,2 với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ nếu như 2 đội thế tại vị trí 1,3 với nhau, ta điện thoại tư vấn là meta- (m-).

+ trường hợp 2 nhóm thế ở đoạn 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo năm tháng vững vì bao gồm 3 links đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.

- tính chất hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt nhằm học phần lớn chương tiếp theo.