Phân Biệt Can Và Could

Sử dụng “can”, “could”, “be able” làm thế nào cho chuẩn

Can, could là những trợ hễ từ bỏ kthảng hoặc khuyết vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Phân biệt can và could

Nhưng be able to trọn vẹn khác so với can với could. Cùng Anh Ngữ Huy Hoàng Vũng Tàu – Top 10 Trung Tâm Tiếng Anh Tốt Nhất Vũng Tàu mày mò bí quyết cần sử dụng của bọn chúng nhé. Can cùng could là các trợ cồn trường đoản cú. Be able to lớn không phải là trợ rượu cồn từ (nó áp dụng rượu cồn trường đoản cú be có tác dụng đụng tự chính).

CAN Can là 1 trong trợ động trường đoản cú kthi thoảng ktiết. Chúng ta áp dụng can để: * Nói về điều rất có thể xẩy ra với tài năng * Yêu cầu * Đề nghị chất nhận được hoặc có thể chấp nhận được Cấu trúc của can Cấu trúc cơ bản của can là: chủ ngữ + can + rượu cồn trường đoản cú chính Động từ bỏ thiết yếu luôn luôn sinh sống hình thức ngulặng mẫu (không có to).

*
*
*

Lưu ý be able to rất có thể sử dụng với vớ các các Thì, ví dụ: – I was able to drive… – I will be able to drive… – I have sầu been able to lớn drive… Cũng để ý rằng be able to cần sử dụng được với những cồn từ bỏ ngulặng mẫu khác: – I would lượt thích khổng lồ be able to speak Chinese.

Cách áp dụng của be able to Be able to không phải là trợ động tự khiếm kngày tiết. Chúng ta hay sử dụng nó y như “can” cùng “could”, là phần lớn trợ động trường đoản cú khiếm kngày tiết. Be able to dùng mang đến khả năng Chúng ta thực hiện be able to nhằm nói về kỹ năng.

Xem thêm:

“Able” là 1 tính tự với ý: có năng lực, kỹ năng làm cho một Việc nào đó. Nếu họ nói “I am able to swim”, thì giống như cùng với nói “I can swim”. thường thì họ thực hiện be able to thay thế “can” hoặc “could” để nói về năng lực. Be able to có thể cần sử dụng cùng với tất cả những thì – tuy thế “can” chỉ có thể sử dụng với thì ngày nay với “could” chỉ dùng với thì quá khứ nhằm nói tới kĩ năng. mà hơn nữa, “can” với “could” không tồn tại bề ngoài dùng với rượu cồn từ bỏ nguyên mẫu khác. Vì vậy họ thực hiện be able to khi họ mong áp dụng kèm cùng với những thì hoặc với các đụng trường đoản cú nguyên ổn mẫu không giống. Hãy xem các ví dụ: – I have sầu been able to swyên since I was five. (hiện nay hoàn thành) – You will be able to speak perfect English very soon. (sau này đơn) – I would like to lớn be able to fly an airplane. (hễ tự ngulặng mẫu)